NOVINKY ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU HRADU ŠÁŠOV ŠÁŠOVSKÝ HRAD DISKUSIA OSTATNÉ KONTAKT
 
Šášovské hradné hry 2009 - 5. ročník
     
 

Dňa 1. augusta 2009 sa pod záštitou Združenia na záchranu hradu Šášov v Šášovskom Podhradí pod hradom Šášov uskutočnil 5. ročník kultúrneho podujatia ŠÁŠOVSKÉ HRADNÉ HRY, ktorý bol v minulosti známy pod názvom Dobýjanie hradu Šášov. K zmene názvu došlo predovšetkým z dôvodu priebežnej zmeny dramaturgie tohto podujatia.

Cieľom podujatia je šírenie myšlienky záchrany hradu Šášov, ktorú v tomto ročníku zvýraznil prebiehajúci projekt "Rekonštrukcia západného okenného otvoru strážnej veže". Priebežné výsledky tohto projektu si návštevníci mohli osobne prehliadnuť počas prvého bodu programu tohto podujatia, ktorým bol výstup na hrad Šášov a prezentácia Združenia na záchranu hradu Šášov. Hlavný program začal o 16.00 hod., v ktorom sa predstavila šermiarska skupina Vir Fortis zo Zvolena, brušné tanečnice zo Žiaru nad Hronom, sokoliari zo Štiavnických Baní, umelecká skupina Shaitan so svojou ohňovou šou, mužská spevácka skupina Sekera a šermiarske vystúpenie dopĺňali šermiari zo skupiny Exkalibur Banská Bystrica.

Vzácnym obohatením programu boli súťaže spojené s prechodom rozprávkovým lesom, kde boli pri niekoľkých zastávkach umiestnené strašidlá tradované medzi miestnym obyvateľstvom.

Počas celého podujatia bola návštevníkom k dispozícii dobová lukostreľba, tvorivé dielne (šnúrky lietačky, hrnčiarstvo, spriadanie konopí, výroba syrov), veštiareň a poník. Návštevníci podujatia mohli podporiť činnosť Združenia na záchranu hradu Šášov aj vlastnoručnou razbou mince a kúpou pohľadníc s námetom hradu.

Tento ročník možno celkovo vyhodnotiť ako najúspešnejší v histórii tohto podujatia k čomu výrazne dopomohlo aj veľmi pekné počasie.

Na organizácii 5. ročníka podujatia Šášovské hradné hry 2009 sa podieľali Združenie na záchranu hradu Šášov, OZ Šášovčan a Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom.

Veľké poďakovanie patrí inštitúciam a spoločnostiam vďaka ktorým sa toto podujatie mohlo zorganizovať predovšetkým Banskobystrickému samosprávnemu kraju, hlavným partnerom: Mestu Žiar nad Hronom, Mestskému kultúrnemu centru Žiar nad Hronom, Nadácii ZSNP a Slovalco, partnerom: Obci Ladomerská Vieska a SHŠ Exkalibur, sponzorom: PIVOVAR STEIGER, a.s., SLOVTRAVEL, s.r.o., VODNÝ RAJ VYHNE, HOTEL TERMÁL VYHNE a mediálnym partnerom: Mestské noviny mesta Žiar nad Hronom, ATV - mestská televízia Žiar nad Hronom.

 
  Výstup na hrad spojený s prezentácia ZnZHŠ Návštevníci si mohli prehliadnuť aj realizovaný projekt rekonštrukcie Prezentačný stan Združenie na záchranu hradu Šášov

Pár slov na privítanie Predstavenie rytierov Šermiarske vystúpenie v podaní šermiarskej skupiny Vir Fortis

Areál sa postupne plnil Pohľad na areál podujatia Dobová lukostreľba zaujímala hlavne deti Hrnčiar z Brehov - pán Fiala

Šermiarska scénka s poddaným Predviedli sa aj malé brušné tanečnice Pre deti bol pripravený rozprávkový les so strašidlami

Návštevníci si mohli prehliadnuť výrobu syrov Keď bol areál zaplnený Areál

Sokoliari sa predviedli aj s orlom skalným Deti sa mohli povoziť aj na poníkovi Šermiarsky turnaj

Mužská spevácka skupina Sekera Návštevníci si mohli vyraziť vlastnú mincu Pre deti a dospelých boli pripravené súťaže

Súboje počas súťaží Ohňová šou Double ohňová šou


 
 
 
 
Pamätná izba ZnZHŠ
Anketa
 
 
Oficiálna stránka Združenia na záchranu hradu Šášov. 2005-2009. Redesign 2008. Copyright (c) Rastislav Uhrovič. Všetky práva vyhradené.