NOVINKY ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU HRADU ŠÁŠOV ŠÁŠOVSKÝ HRAD DISKUSIA OSTATNÉ KONTAKT
 
Otvorenie turistickej sezóny na hrade Šášov
     
  V nedeľu 5. júla.2009 zorganizovalo Združenie na záchranu hradu Šášov turistický prechod s názvom "Otvorenie turistickej sezóny na hrade Šášov". Táto akcia mala symbolický charakter, keďže turistická sezóna sa otvára v jarných mesiacoch a jej cieľom bolo odprezentovať novovybudovaný "Náučný chodník Ladomerská Vieska - Šášovské
Podhradie". Tento projekt vznikol vďaka spolupráci Združenia na záchranu hradu Šášov spolu s obcou Ladomerská Vieska, ktorá bola úspešným žiadateľom o dotáciu prostredníctvom Banskobystrického samosprávneho kraja. BBSK poskytol výraznú finančnú čiastku, vďaka čomu mohol byť projekt zrealizovaný. Pri spropagovaní tohto
turistického prechodu bol nápomocný aj Klub slovenských turistov MŠK Žiar nad Hronom, ktorého niektorí členovia boli medzi zúčastnenými.

Zraz turistov sa uskutočnil o 10.00 hod. pri prvej z piatich tabúľ, ktorá je umiestnená na železničnej stanici. Skupina turistov ďalej
prechádzala obcou Ladomerská Vieska so zastaveniami pri kostole vo Vieske a ladomerskom kaštieli, kde sú osadené ďalšie dve tabule. Po turistickej trase prechádzala cez les do mestskej časti Šášovské Podhradie k štvrtej zastávke umiestnenej pri Pamätnej izbe Združenia na záchranu hradu Šášov. Tu čakalo na turistov aj malé občerstvenie v
podobe domácich lekvárových buchiet, ktoré boli konzumované počas prehliadky pamätnej izby. Poslednou zastávkou bol hrad Šášov, kde je osadená posledná tabuľa. Zúčastneným bol poskytnutý aj krátky výklad spojený predovšetkým s históriou Šášovského panstva a hradu Šášov.
Tento nedelný výlet bol ukončený na lúčke pod hradom, kde sa turisti
občerstvili a vybrali na cestu domov.
 
     
 
Želeničná stanica Tabuľa pri kostole vo Vieske Ladomerský kaštieľ

Výhľad na Šášovský hrad 4. tabuľa venovaná Šášovskému Podhradiu 4. tabuľa je umiestnená pri Pamätnej izbe ZnZHŠ

Prehliadka Pamätnej izby Návštevníkov čakalo prekvapenie: jabĺčkovica a lekvárové buchty Pár slov o Združení na záchranu hradu Šášov

Tabuľa Šášovský hrad Výklad o architektúre hradu Šášov Oddych na hrade Šášov


 
 

 

 
 
Pamätná izba ZnZHŠ
Anketa
 
 
Oficiálna stránka Združenia na záchranu hradu Šášov. 2005-2009. Redesign 2008. Copyright (c) Rastislav Uhrovič. Všetky práva vyhradené.