NOVINKY ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU HRADU ŠÁŠOV ŠÁŠOVSKÝ HRAD DISKUSIA OSTATNÉ KONTAKT
 
Rekonštrukcia západného okenného otvoru strážnej veže
     
 

Po piatich rokoch existencie Združenia na záchranu hradu Šášov došlo v mesiacoch júl a august roku 2009 k prvej fyzickej záchrannej akcii združenia. Keďže neustále tápame v spleti byrokratických prekážok a riešenia vlastníctva hradu aj proces realizácie projektu "Rekonštrukcia západného okenného otvoru strážnej veže" bol zdĺhavý z dôvodu obtiažneho získavania povolenia na uskutočnenie tohto projektu.
Po dvoch rokoch bola však táto cesta úspešná a dnes staticky dôležitá klenba veže zrekonštruovaná, čím sa snáď minimálne oddiali proces jej rozpadu. Cieľom je samozrejme zakonzervovať celú vežu.
Hoci sa združenie na realizácii projektu podieľalo len pomocnými prácami, získalo mnoho nových dôležitých skúseností. Táto rekonštrukcia má historický význam, keďže na hrade Šášov bola uskutočnená stavebná činnosť po viac ako tristo rokoch. Pri rekonštrukcii tohto okna sme spolupracovali s Obnova s.r.o.

  

     

   

   

     

Pozrite si video pozvánku na Šášovské hradné hry a video náhrávku z realizovaného projektu Rekonštrukcia západného okenného otvoru strážnej veže

 
 
 
 
Pamätná izba ZnZHŠ
Anketa
 
 
Projekt finančne podporili

  • Mesto Žiar nad Hronom
  • návštevníci podujatia "Dobýjanie hradu Šášov" 2007, 2008
  • darcovia 2 % z daní

   Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým mohol byť projekt
  "Rekonštrukcia západného okenného otvoru strážnej
   veže" realizovaný.

 
 
 
 
Oficiálna stránka Združenia na záchranu hradu Šášov. 2005-2009. Redesign 2008. Copyright (c) Rastislav Uhrovič. Všetky práva vyhradené.